Про фірму

ПРО КОМПАНІЮ

 

Фірма «Технокомплекс» заснована у 1992 році. З цього часу фірма стала однією з найбільших по виготовленню медичних виробів. Підприємство спеціалізується на виготовленні виробів медичного призначення одноразового застосування під торгівельною маркою «Славна», а саме:

  • Дзеркало вагінальне одноразового застосування «Славна®».
  • Набір гінекологічний оглядовий одноразового застосування «Славна®».
  • Рукавички хірургічні та оглядові стерильні «Славна®».
  • Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти «Славна®».
  • Інструменти маніпуляційні і допоміжні вироби медичні та їх набори одноразового застосування  «Славна®».
  • Щіточка гінекологічна цервікальна «Славна®».
  • Засоби операційно — перев’язувальні медичні та їх набори «Славна®».
  • Плівки інцизні операційні TKderm® «Славна®» та операційні антимікробні та антибактеріальні TKflex® «Славна®» стерильні.

Головний офіс фірми знаходиться в місті Києві. В усіх обласних центрах України працюють медичні представники, які забезпечують своєчасне постачання продукції нашим партнерам – лікарняно-профілактичних закладам, аптекам, медичним центрам. Нашу продукцію реалізують також усі провідні національні дистриб’ютори фармацевтичного ринку України.

Виробничі потужності розташовані в місті Сміла Черкаської області (за 200 км від Києва). На виробничих потужностях, в модернізованих корпусах Смілянської швейної фабрики, встановлене високопродуктивне устаткування, яке призначене для виготовлення медичнихвиробів одноразового застосування у великому асортименті. Безпосередньо виготовлення медичних виробів проводиться на розкрійній, швейній, складально-пакувальних дільницях, дільниці по випуску медичних шапочок, масок, бахіл та дільниці лиття виробів з пластмас.

Підприємство, зі своєю продукцією, було неодноразово визнане лауреатом конкурсів з якості «100 кращих товарів України».

На підприємстві підібраний висококваліфікований персонал, який становить близько 350 чоловік, серед них конструктори, технологи, конструктори з дизайну одягу, менеджери із забезпечення матеріалами, менеджери зі збуту продукції, менеджери логістики та інші працівники.

Головна особливість виробів оодноразового використання — їх стерильність. Стерильність може досягатися різними методами. На нашому підприємстві вона досягається за рахунок стерилізації методом радіаційного опромінення «гамма-променями» (R) та стерилізації газом оксид етилену (ЕО). Метод стерилізації позначається на етикетках пакування.

СИСТЕМА ЯКОСТІ

Значні успіхи у виробництві досягнуті завдяки прогресивним методам в управлінні, але головне – за рахунок зміни підходу працівників підприємства у відповідальності до якості продукції. Основа політики фірми «Технокомплекс» — управління якістю. Для цього визначені ключові процеси, управління та координація між якими стала основою системи управління якістю. Ключовими процесами є: адміністративне та фінансове управління, підбір, підготовка та розстановка кадрів, контроль за всіма циклами виробництва, сервіс при реалізації продукції, маркетингові дослідження, взаємодія з партнерами та інше.

Чудово розуміючи, що той, хто не рухається вперед – залишається позаду, колектив фірми «Технокомплекс» ставить перед собою мету: суттєво зміцнити свої лідерські позиції в галузі виробництва одноразових виробів медичного призначення, шляхом активного впровадження методів управління якістю та виготовленням конкурентоспроможної продукції.

Підприємство розробило та впровадило системи управління якістю згідно з національними стандартами:

  1. ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». Сертифікат на систему управління якістю № UA.MQ.026-083-21. Сертифікат дійсний до 06.09.2024р. Орган з сертифікації ДП «Черкасистандартметрологія».
  2. ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання». Сертифікат на систему управління якістю № UA8О072.19117325.4-2019. Сертифікат дійсний до 03.11.2022р. Орган з сертифікації ДП «Харківстандартметрологія».

Медичні вироби, що виготовляються підприємством, пройшли оцінку на відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів. Оцінка на відповідність проводилась органом з оцінки відповідності ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації , метрології та сертифікації». Ідентифікаційний код органу 002. Сертифікати відповідності на медичні вироби:

1. Дзеркала вагінальні одноразового застосування «Славна®».

Сертифікат № UA.TR.002.СВ.0361-18. Термін дії до 09.04.2023р.

2. Набори гінекологічні оглядові одноразового застосування «Славна®».

Сертифікат № UA.TR.002.СВ.0361-18. Термін дії до 09.04.2023р.

3. Рукавички хірургічні та оглядові стерильні «Славна®».

Сертифікат № UA.TR.002.СВ.0362-18. Термін дії до 09.04.2023р.

4. Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти «Славна®».

Сертифікат № UA.TR.002.СВ.0361-18. Термін дії до 09.04.2023р.

5. Щіточки гінекологічні цервікальні «Славна®».

Сертифікат № UA.TR.002.СВ.0361-18. Термін дії до 09.04.2023р.

6. Інструменти маніпуляційні і допоміжні вироби медичні та їх набори одноразового застосування «Славна®».

Сертифікат № UA.TR.002.СВ.0361-18 (клас І стерильний). Термін дії до 09.04.2023р.

Сертифікат № UA.TR.002.СВ.0362-18 (клас ІІа). Термін дії до 09.04.2023р.

7. Засоби операційно — перев’язувальні медичні та їх набори «Славна®».

Сертифікат № UA.TR.002.СВ.0361-18 (клас І стерильний). Термін дії до 09.04.2023р.

Сертифікат № UA.TR.002.СВ.0362-18 (клас ІІа). Термін дії до 09.04.2023р.

8. .Плівки інцизні операційні TKderm®«Славна®» та операційні антимікробні та антибактеріальні TKflex®«Славна®» стерильні.

Сертифікат № UA.TR.002.СВ.0361-18. Термін дії до 09.04.2023р.

На підприємстві розроблено положення щодо управління ризиками при виготовленні медичних виробів, згідно з яким на всіх етапах виробництва виробів проводяться запобіжні дії по неможливості утворення умов до виникнення невідповідностей.

Складовою частиною системи управління є аналізування системи якості з боку вищого керівництва, регулярне проведення «Днів якості», регулярна координації робіт по підтриманню та підвищенню якості продукції, в яких беруть участь усі керівники структурних підрозділів та спеціалісти.

Здійснювати контроль та працювати над підвищенням ефективності системи управління якістю допомагають нам внутрішні та зовнішні аудити. В своїй роботі аудитори керуються зовнішньою та розробленою внутрішньою нормативною документацією.

Виходячи із встановлених цілей і стратегії розвитку виробництва, політики в сфері якості, визначена мережа основних і допоміжних процесів, які гарантують ефективність функціонування виробництва. За результатами аналізу даних, які поступають від відповідальнихза процес осіб, вносяться коригування та зміни в технологічну документацію, проводяться коригуючі та запобіжні дії.

Задоволення потреб споживачів є пріоритетним напрямком діяльності нашої фірми. Підприємство йде назустріч побажанням замовників, відслідковуючи тенденції зміни попиту та працюючи над підвищенням рівня задоволеності їх потреб. Відділом збуту проводиться постійна оцінка роботи зі споживачами. Найвищим показником задоволеності клієнтів вважається стабільна, довгострокова співпраця, збільшення кількості споживачів, лояльних до продукції підприємства.

«Наше наступне завдання — необхідність сертифікації наших медичних виробів на відповідність вимогам Директиви Європейської спільноти 93/42/ЄС щодо медичних виробів, гарантуючи таким чином нашим покупцям якість і безпечність своєї продукції», так вважає директор фірми Вадим Германович Мазілкін.

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

Головна мета діяльності підприємства — випуск та постачання високоякісної конкурентоспроможної продукції, яка б відповідала визначеним вимогам і очікуванням Замовників, підтримання результативності системи управління якістю, підтримання процесу управління ризиками, впровадження та підтримання вимог Технічних регламентів, забезпечення отримання прибутку, достатнього для процвітання підприємства і гідного рівня життя кожного працівника.

Шляхи досягнення поставленої мети:

-       поліпшення результативності системи управління якості на підприємстві;

-       підвищення ефективності виробництва;

-       поліпшення якості продукції;

-       удосконалення технології та інфраструктури виробництва;

-       підтримання взаємовигідних відносин з постачальниками;

-       розширення ринків збуту;

-       забезпечення виконання вимог процесу управління ризиками;

-       поліпшення виробничих, побутових, безпечних умов праці і соціального захисту для співробітників підприємства.

 

Реалізація поставленої мети досягається за рахунок:

 

-       поліпшення системи управління якості на підприємстві у відповідності з ДСТУ ISO 9001:2015 та ISO 13485:2016;

-       повного задоволення визначених вимог і очікувань Замовників, забезпечуючи їх високоякісними і безпечними виробами медичного призначення, а також забезпечуючи доступність виробів до всіх верств населення;

-       нарощування обсягів виробництва, розширення ринку збуту, збільшення реалізації і прибутків, створення високого іміджу на ринку;

-       створення нових видів та удосконалення наявної продукції з визначеними вимогами Замовників;

-       забезпечення виконання визначених вимог процесу управління ризиками;

-       поліпшенні якості продукції;

-       поліпшення виробничих, побутових, безпечних умов праці і соціального захисту співробітників підприємства.

Вище керівництво підприємства бере на себе відповідальність за реалізацію політики у сфері якості, підтримання результативності системи управління якістю та забезпечення підприємства всіма необхідними ресурсами.

РЕКВІЗИТИ: 

ТОВ «Фірма «Технокомплекс»

п/р UA693209840000026001220263141 в АТ «ПроКредит Банк» м.Київ, Україна, МФО 320984

ОКПО 19117325, ІПН 191173226577, номер Свідоцтва 36352372

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса головного офісу:

 03117, Україна, м. Київ, пр.Перемоги, 65

Тел./факс: (044) 422-52-03, (044) 422-52-38,
e-mail: info.slavna@gmail.com

 

Адреси виробництва:

20700, Україна, Черкаська обл., м. Сміла , вул. Перемоги, 39

тел./факс (04733) 2-05-33

20704, Україна, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 22.

тел./факс (04733) 2-05-33